Er du nysgerrig på hvilken placering du har på ventelisten? Eller hvor du kunne være på ventelisten, hvis du endnu ikke er medlem af Aarhusbolig? Tryk her og prøv vores ventelisteberegner. 

Persondatapolitik

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

AARHUSbolig er dataansvarlig og kan kontaktes således:

AARHUSbolig
c/o AAB 
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C
CVR nr. 33 43 29 76
Email: aarhusbolig@alboa.dk 
Telefon: 87 406 700

AARHUSbolig er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men vi har nedsat en gruppe, som arbejder med persondata og som vil besvare de henvendelser, som måtte komme. Din mail til aarhusbolig@alboa.dk vil blive videresendt til denne gruppe.

Behandling af personoplysninger:

AARHUSbolig indsamler persondata til brug for administration af ventelisten. Det er nødvendigt for os, at behandle persondata for at kunne administrere ventelisten og give tilbud på ledige boliger.

For alle gælder, at vi kun indsamler de persondata, som er nødvendige for at kunne administrere ventelisten. Det er nødvendigt, at vi har dine kontaktoplysninger og dine ønsker til ventelisten. Dine kontaktoplysninger bliver også brugt til at sende det årlige ventelistegebyr, som er afgørende for, at du kan beholde din anciennitet.

Vores retsgrundlag for behandlingen ligger i dit valg om at indmelde dig i AARHUSbolig og dermed kunne stille dig aktiv eller i bero i forhold til ventelisten.

Videregivelse af oplysninger:

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til tredjeparter, når det er nødvendigt for at overholde vores indgåede aftale eller hvis det sker via en retslig forpligtelse, som påhviler os.

Hvis du accepterer et tilbud, vil dine kontaktoplysninger (navn, fødselsdato, adresse, e-mail og telefonnummer) blive videregivet til boligorganisationen, som administrerer boligen. Denne videregivelse sker for at boligorganisationen kan indgå en lejekontrakt med dig.  

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående parters eventuelle overtrædelser af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, men hvis vi videregiver dine oplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til gældende lovgivning. Det gør vi bl.a. gennem databehandleraftaler, vejledninger og politikker.

Sletning af personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål. Så længe du betaler for at stå på ventelisten, vil vi gemme dine kontaktoplysninger. Hvis du søger aktivt en bolig, vil du gerne blive gemt indtil du ændrer dem eller indtil du stiller din ansøgning i bero.

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en række procedurer for sletning af dine personoplysninger og vi er ved at gennemgå vores IT-system med henblik på, at kunne leve op til disse krav. Der vil løbende ske udvikling omkring dette.

Dine rettigheder:

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

  • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

  • Du har ret til at bede om at få urigtige personoplysninger rettet og til at anmode om at blive slettet fra vores register. Vi vil, på baggrund af din henvendelse, foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at klage til Datatilsynet over AARHUSboligs behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i en afgørelse, AARHUSbolig har truffet om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35.
2500 Valby 
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik:

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Til top