Er du nysgerrig på hvilken placering du har på ventelisten? Eller hvor du kunne være på ventelisten, hvis du endnu ikke er medlem af Aarhusbolig? Tryk her og prøv vores ventelisteberegner. 


undefined

Hvad betyder kombineret udlejning?

Folketinget har vedtaget, at landets kommuner, kan anvende et særligt udlejningsredskab for afdelinger beliggende i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet. 

Udlejningsredskabet kaldes kombineret udlejning, og er en række ydelser, man som ansøger ikke må modtage, hvis man gerne vil flytte ind i et af disse områder.

Aarhus Kommune har besluttet at der skal gøres brug af kombineret udlejning i flere af de afdelinger der udlejes gennem AARHUSbolig.  

Kombineret udlejning betyder, at du som ansøger vil blive afvist til en bolig, hvis du og din ægtefælle/samlever modtager en af nedenstående ydelser: 

 • Kontanthjælp.
 • Integrationsydelse.
 • Uddannelseshjælp.
 • Dagpengemodtagere (inkl. sygedagpenge).
 • Førtidspensionister.
 • Borgere i ressourceforløb.

Er du allerede bolighavende i afdelingen skal du ikke opfylde ovenstående. Det betyder at vi gerne må tildele dig anden bolig i din afdeling, hvis dine boligbehov ændrer sig.  I forebyggelsesområder er den afdelingsinterne oprykningsret dog suspenderet, hvis ansøger ikke er i beskæftigelse eller under videregående uddannelse.

 

Det er ikke boligforeningerne, der skal afgøre, om du kan få lov til at leje en bolig i disse boligafdelinger. 

Alle boligforeninger under AARHUSbolig, skal i stedet spørge Aarhus Kommune, om vi må udleje en bolig til dig. 

Det gør vi i det tilfælde, at du ikke er ansøger med ét af de gældende fortrin der kan gives i den pågældende

afdeling. Læs mere om fortrin på ventelisterne her. 

 

Nedenstående afdelinger er underlagt reglerne for kombineret udlejning:

Bispehaven

Østjysk Bolig

Afd. 6

Gellerupparken/Toveshøj         

Brabrand Boligforening

Afd. 4, 5

Herredsvang

Boligforening Ringgården        

Afd. 21

Herredsvang

Boligkontoret Århus

Afd. 31

Herredsvang

AlmenBo

Afd. 19, 22

Herredsvang

Arbejdernes Andels Boligforening        

Afd. 35, 37, 38

Langkærparken

AL2Bolig

Afd. 111

Skovgårdsparken (ny)

Brabrand Boligforening

Afd. 3

Skovgårdsparken (ny)

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 24

 

Paragraffer om kombineret udlejning:

 • § 51 b. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligorganisationen ved udlejning af almene familieboliger i afdelinger beliggende i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet skal afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

 • Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at boligorganisationen ud over de boligsøgende, der er nævnt i 1. pkt., også skal afvise en boligsøgende og dennes ægtefælle, som modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller som i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

 • Afvisning efter 1. og 2. pkt. kan ske, når den boligsøgende og dennes ægtefælle modtager en af de i 1. eller 2. pkt. nævnte ydelser.

  Med ægtefæller sidestilles andre personer, som i mindst 2 år har været samlevende med den boligsøgende.

 

Til top