AARHUSbolig ændrer gebyrsatsen for de tre måder du kan være tilmeldt ventelisten; Bero, E-tilbud og E-tilbud+: Se priser her

Du kan læse mere og eventuelt vælge en anden tilmelding, end den du har, her: læs mere her

 

Alternate Text

 

For ældre og personer med handicap gælder særlige regler om fortrinsret til mere egnede boliger. Fortrin er kun gældende i den boligorganisation du bor i og gives efter aftale. kontakt den boligorganisation du bor i og forhør dig om mulighederne.

 

Er du fyldt 55 år, giver det dig fortrinsret til bestemte boliger.

Ansøgere der er fyldt 55 år og ikke har hjemmeboende børn, har automatisk fortrinsret til boligorganisationernes seniorboliger.  Det giver også fortrin, hvis din ægtefælle/samlever er fyldt 55. Så hvis du ikke er fyldt 55, men din ægtefælle/samlever er fyldt 55, så kontakt en af boligorganisationerne for at få føjet det til din ansøgning.

 

Er du fyldt 65 år, kan du muligvis få fortrinsret til bestemte boliger.

 

Afd. 3 og Afd. 24 Skovgårdsparken

Ansøgere hvis husstand består af mere end én person, hvor hele eller dele af husstanden er fyldt 65 år — og en resterende del af husstandens voksne over 18 år, er i arbejde eller under uddannelse.

eller

Ansøgere hvor denne eller dennes samlever er fyldt 65 år

Boligerne i afd. 3 og afd. 24 Skovgårdsparken tilbydes i prioriteret rækkefølge: 

 • Husstande på mere end én person, hvor mindst én voksen over 18 år er i arbejde og alle øvrige af husstandens voksne over 18 år enten er i arbejde eller under videregående uddannelse. (samme krav til dokumentation som ved arbejde og studerende)
 • Personer i arbejde.
 • Personer under videregående uddannelse.
 • Personer, hvis husstand består af mere end én person, hvor hele eller
  dele af husstanden er fyldt 65 år — og en resterende del af husstandens
  voksne over 18 år, er i arbejde eller under uddannelse.
 • Personer, hvor ansøger eller dennes samlever er fyldt 65 år.
 • Bolighavende i afdelingen uden fortrin.
 • Bolighavende i samme boligorganisation uden fortrin.
 • Eksterne uden fortrin.

Ansøgerne skal kontakte en af boligforeningerne i aarhusbolig for at blive opnoteret med et af disse fortrin.

 

Afd. 2 Rosenhøj, Afd. 24 og 31 Søndervangen, Afd. 26 Kjærslund

Bolighavende i ovenstående afdelinger der er fyldt 65 år, har fortrin til en anden bolig i afdelingen.  

Ansøgerne skal kontakte den boligorganisation de bor i, for at blive opnoteret med dette fortrin.

Afd. 60 Frederiksbjerg-bo

Ansøgere der er fyldt 65 år og personer med fysisk handicap, kan få fortrinsret til tilgængelighedsboligerne i afdelingen. 
For at gøre brug af fortrinnet kontaktes AAB.

Til top