AARHUSbolig ændrer gebyrsatsen for de tre måder du kan være tilmeldt ventelisten; Bero, E-tilbud og E-tilbud+: Se priser her

Du kan læse mere og eventuelt vælge en anden tilmelding, end den du har, her: læs mere her

 

Alternate Text

Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds bestående af alle boligorganisationer i Aarhus har herudover indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret rækkefølge:

  1.      Personer i arbejde
  2.      Personer under videregående uddannelse

Den, som tilbydes en bolig gennem et fortrin, skal enten selv kunne leve op til et af fortrinene eller have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriterierne. Såfremt det er samlever/ægtefælle, som opfylder fortrinskriteriet, skal der være fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående botid dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

Det er en forudsætning at studiepladsen er beliggende i Danmark. 

Du skal være begyndt på dit studie på tildelingstidspunktet. Ellers er du ikke berettiget til at få boligen.  

I det følgende specificeres kravene til fortrinnet:

 

Personer under videregående uddannelse

Dokumentationskrav

  • Der skal fremsendes opdateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning på uddannelsesstedet.
  • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt og seneste lønseddel.

Opfylder du ovenstående, kan du registrere dit fortrin på din side 

 

klik her for at se hvilke afdelinger du kan få fortrin i, hvis du studerer på en videregående uddannelse.

Til top