Er du nysgerrig på hvilken placering du har på ventelisten? Eller hvor du kunne være på ventelisten, hvis du endnu ikke er medlem af Aarhusbolig? Tryk her og prøv vores ventelisteberegner. 

Alternate Text

Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds bestående af alle boligorganisationer i Aarhus har herudover indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret rækkefølge:

  1.      Personer i arbejde
  2.      Personer under videregående uddannelse

Den, som tilbydes en bolig gennem et fortrin, skal enten selv kunne leve op til et af fortrinene eller have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriterierne. Såfremt det er samlever/ægtefælle, som opfylder fortrinskriteriet, skal der være fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående botid dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

Det er en forudsætning at arbejdspladsen er beliggende i Danmark. 

Du skal være begyndt på dit arbejde på tildelingstidspunktet. Ellers er du ikke berettiget til at få boligen.  

I det følgende specificeres kravene til fortrinnet "i arbejde":

1.  Personer i arbejde 

  • Minimum ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere fast arbejde med et indkomstniveau på minimum 150.000 kr./år. og ansættelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen.
  • Tidsbegrænsede ansættelser, herunder vikaransættelser, skal have en varighed på minimum 9 måneder. Der skal være minimum 3. mdr. tilbage af ansættelsen på tildelingstidspunktet.
  • Flexjob sidestilles med andet arbejde såfremt omfanget er på mindst 10 effektive timer ugentligt. Omfanget vurderes ud fra flexaftalens pålydende.
  • En elev- eller lærlingestilling betragtes ikke som fast arbejde, men disse kan være omfattet af fortrinskriteriet for ’Personer under videregående uddannelse’. 

Den, som tilbydes en bolig gennem et fortrin, skal enten selv kunne leve op til et af fortrinene eller have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriterierne. Såfremt det er samlever/ægtefælle, som opfylder fortrinskriteriet, skal der være fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående botid dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

I det følgende specificeres dokumentationskravene til fortrinnet:

Dokumentationskrav

  • Lønmodtagere skal fremsende dokumentation i form af ansættelseskontrakt og seneste lønseddel.
  • Hvis ansættelsen er tidsbegrænset vil ansættelseskontrakt og seneste lønseddel udgøre tilstrækkelig dokumentation for ansættelsens varige karakter. 
  • Ved fleksjob fremsendes ansættelsesaftalen og seneste lønseddel. 
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt seneste års regnskab eller revisorpåtegnet kvartalsopgørelse fra seneste kvartal. Man skal kunne dokumentere et indkomstniveau på minimum 150.000 kr./år. Udskrift fra ansøgers e-indkomst kan endvidere anvendes ved tvivl.

Opfylder du ovenstående, kan du registrere dit fortrin på din side 

 

Klik her for at se hvilke afdelinger der tilbyder boliger med fortrin arbejde

Til top