Har du problemer med at logge ind? klik her for mere information

Foran i køen

For alle boliger i AARHUSbolig gælder, at ansøgere til en bolig deles op i tre grupper: 1) Du er bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. i afdelingen 2) Du er bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. i samme boligorganisation 3) Øvrige. I hver gruppe er det personen, som har stået længst tid på ventelisten, som er forrest i køen til den ledige bolig. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst 1 år i din nuværende bolig. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten.

Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds bestående af alle boligorganisationer i Aarhus har herudover indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret rækkefølge:

 1.      Personer i arbejde
 2.      Personer under videregående uddannelse

Den, som tilbydes en bolig gennem et fortrin, skal enten selv kunne leve op til et af fortrinene eller have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriterierne. Såfremt det er samlever/ægtefælle, som opfylder fortrinskriteriet, skal der være fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående botid dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

I det følgende specificeres kravene til de to fortrin:

1.  Personer i arbejde 

 • Minimum ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere fast arbejde med et indkomstniveau på minimum 150.000 kr./år. og ansættelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen.
 • Tidsbegrænsede ansættelser, herunder vikaransættelser, skal have en varighed på minimum 9 måneder. Der skal være minimum 3. mdr. tilbage af ansættelsen på tildelingstidspunktet.
 • Flexjob sidestilles med andet arbejde såfremt omfanget er på mindst 10 aktive timer ugentligt. Omfanget vurderes ud fra flexaftalens pålydende.
 • En elev- eller lærlingestilling betragtes ikke som fast arbejde, men disse kan være omfattet af fortrinskriteriet for ’Personer under videregående uddannelse’. 

Den, som tilbydes en bolig gennem et fortrin, skal enten selv kunne leve op til et af fortrinene eller have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriterierne. Såfremt det er samlever/ægtefælle, som opfylder fortrinskriteriet, skal der være fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående botid dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

I det følgende specificeres kravene til de to fortrin:

Dokumentationskrav

 • Lønmodtagere skal fremsende dokumentation i form af ansættelseskontrakt og seneste lønseddel.
 • Hvis ansættelsen er tidsbegrænset vil ansættelseskontrakt og seneste lønseddel udgøre tilstrækkelig dokumentation for ansættelsens varige karakter. 
 • Ved fleksjob fremsendes ansættelsesaftalen og seneste lønseddel. 
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt seneste års regnskab eller revisorpåtegnet kvartalsopgørelse fra seneste kvartal. Udskrift fra ansøgers e-indkomst kan endvidere anvendes ved tvivl.


2.  Personer under videregående uddannelse

Dokumentationskrav

 • Der skal fremsendes opdateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning på uddannelsesstedet.
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt og seneste lønseddel.

Det er en forudsætning at arbejdspladsen/studiepladsen er beliggende i Danmark. 

Du skal være begyndt på dit arbejde eller studie på tildelingstidspunktet. Ellers er du ikke berettiget til at få boligen. 

Fortrin "Personer i arbejde" og "Personer under videregående uddannelse" gælder dog kun følgende afdelinger:

AAB:

 • Skovgårdsparken, 8220 Brabrand, afdeling 24 *(Se bemærkning længere nede)
 • Frydenlund, 8210 Aarhus V, afdeling 30
 • Mølleparken, 8362 Hørning, afdeling 34
 • Trillegården, 8210 Aarhus V, afdeling 35
 • Fjældevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 37
 • Sandkåsparken, 8210 Aarhus V, afdeling 38

AL2bolig:

 • Åbyhøjgård, 8230 Åbyhøj, afdeling 110 og 310
 • Langkærparken, 8381 Tilst, afdeling 111 *(Se bemærkning længere nede)

ALBOA:

 • Søndervangen l og ll, 8260 Viby J, afdeling 24 og 31 *(Se bemærkning længere nede)
 • Vestergårdsparken, Viby J, Afdeling 11
 • Kjærslund, 8260 Viby J, afdeling 26 *(Se bemærkning længere nede)
 • Ny Vestergårdspark l, ll, lll, 8260 Viby J, afdeling 18, 19 og 27
 • Vårkjærparken, 8260 Viby J, afdeling 34.
 • Vejlby Vest, 8240 Risskov, Afd. 37

AlmenBo:

 • Frydenlund, 8210 Aarhus V, afdeling 14 og 15
 • Rydevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 19
 • Fjældevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 22

Ringgården:

 • Bogfinkevej, 8210 Aarhus V, afdeling 18 
 • Trigeparken, 8380 Trige, afdeling 19 og 20
 • Rydevænget/Fjældevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 21

Aarhus Omegn:

 • Præstevangen, 8260 Viby J, afdeling 1
 • Rosenhøj, 8260 Viby J, afdeling 2 *(Se bemærkning længere nede)
 • Elstedhøj, 8520 Lystrup, afdeling 6

Boligkontoret Aarhus:

 • Frydenlund, 8210 Århus V., afdeling 27 
 • Kalmargade, 8200 Aarhus N, afdeling 29
 • Rydevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 31

Brabrand Boligforening:

 • Hans Broges Parken, 8220 Brabrand, afdeling 1
 • Søvangen, 8220 Brabrand, afdeling 2
 • Skovgårdsparken, 8220 Brabrand, afdeling 3 *(Se bemærkning længere nede)
 • Gellerupparken, 8220 Brabrand, afdeling 4 *(Se bemærkning længere nede)
 • Toveshøj, 8220 Brabrand, afdeling 5
 • Holmstrup, 8210 Aarhus V, afdeling 6

Østjysk Bolig:

 • Bispehaven, 8210 Aarhus V, afdeling 6

 

*)Nedenstående afdelinger har andre fortrinsregler:   

Afd. 4 Gellerupparken – KUN Citylejligheder og udsigtslejligheder - boliger tilbydes i prioriteret orden:

Ansøgerne skal kontakte en af boligforeningerne i aarhusbolig for at blive opnoteret med de nye fortrin.

 

Afd. 3 og 24 Skovgårdsparken – alle boliger tilbydes i prioriteret orden:

Ansøgerne skal kontakte en af boligforeningerne i aarhusbolig for at blive opnoteret med de nye fortrin.

 

Afd. 76 Helsingforsgade - boligerne tilbydes med fortrin til nedenstående ansøgere:

 • PostDoc
 • PHD studerende

Ansøgerne skal kontakte en af boligforeningerne i aarhusbolig for at blive opnoteret med de nye fortrin.

 

Afd. 111 Langkærparken – alle boliger tilbydes i prioriteret orden:

Ansøgerne skal kontakte en af boligforeningerne i aarhusbolig for at blive opnoteret med de nye fortrin.

 

Afd. 2 Rosenhøj, Afd. 24 og 31 Søndervangen, Afd. 26 Kjærslund – alle boliger tilbydes i prioriteret orden:

Ansøgerne skal kontakte en af boligforeningerne i aarhusbolig for at blive opnoteret med de nye fortrin.

 

Afd. 3 og 24 Skovgårdsparken, afd. 4 Gellerupparken, afd. 5 Toveshøj.

For at overtage boligen, skal alle husstandens beboere der er fyldt 15 år kunne fremsende en ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet.

 

 

Fortrinsret til 3, 4 og 5 rums boliger med børn i husstanden
I boligorganisationer med fortrin til børnefamilier, gives der fortrinsret til 3, 4 og 5 rums boliger, hvis der er mindst 1 barn under 18 år i husstanden. Fortrinsretten kommer automatisk på, hvis du har noteret, at der er børn i husstanden under 'Personlige oplysninger'. 

Organisationer med fortrin til børnefamilier til 4 og 5 rums boliger: Boligkontoret Århus i alle afdelinger og Alboa, men kun i afdeling 37.

Organisationer med fortrin til børnefamilier til 3 og 4 rums boliger: Brabrand Bogforenings afd. 29, Valdemars Gade og afd. 33 Generationernes Hus.

Fortrinsret for ældre og personer med handicap
For ældre og personer med handicap gælder særlige regler om fortrinsret til mere egnede boliger. 
Det er kun gældende i den boligorganisation du bor i, kontakt denne og forhør dig om boligerne.

Boligafdelinger med særlige fortrin 
Herudover gives der i boligafdelingerne nedenfor særlige fortrin til bestemte ansøgere:

 • Lærkebo, Aarhus N, Lejerbo, afdeling 2380

  Der er fortrinsret for allergikere ved fremsendelse af lægeattest på f.eks. allergi overfor husstøvmider, astma, bronkitis m.v. Lægeattesten skal sendes til Lejerbo.

Der er en række afdelinger som pr. 1. maj 2018 ikke længere er omfattet af fortrin "Personer i arbejde" og "Personer under videregående uddannelse". Disse afdelinger kan du se i nedenstående liste:

 • Illerupvej, 8200 Aarhus N, Boligorganisationen AlmenBo, afdeling 07
 • Illerupvej, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Aarhus, afdeling 22
 • Lindholmparken, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Aarhus, afdeling 28
 • Lystruplund, 8520 Lystrup, Boligforeningen Ringgården, afdeling 14C
 • Niels Ebbesens Gård, 8200 Aarhus N, AAB, afdeling 20
 • Nydamsparken, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Aarhus, afdeling 23
 • Reginehøjvej, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Aarhus, afdeling 25
 • Rundhøj Allé, 8270 Højbjerg, ALBOA, afdeling 23 og 25
 • Rundhøj Allé, 8270 Højbjerg, AAB, afdeling 28
 • Rundhøj Allé, 8270 Højbjerg, Boligforeningen Ringgården, afdeling 17
 • Vorrevangsparken, 8200 Aarhus N, AAB, afdeling 19

 

Fortrin "Par uden hjemmeboende børn" og fortrin "+55 uden hjemmeboende børn" er udgået pr. 1 maj 2018, og kan ikke længere benyttes.

Ansøgere som er over 55 år kan med fordel søge seniorboliger/+55 boliger, hvor der er fortrin for ansøgere, som er over 55 år og ikke har hjemmeboende børn i husstanden.

Noter dine fortrin

Husk at notere og opdatere dine forhold under Personlige oplysninger 

Du skal dokumentere dit fortrin, ellers kan du ikke få boligen.

Til top