Er du nysgerrig på hvilken placering du har på ventelisten? Eller hvor du kunne være på ventelisten, hvis du endnu ikke er medlem af Aarhusbolig? Tryk her og prøv vores ventelisteberegner. 

Fortrin og fortrin som bolighavende

Der findes to typer fortrin. 1. Fortrin såsom at være i job, være studerende og lignende. 2. Fortrin til hver anden bolig, som bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten..

Alternate Text

LÆS MERE OM FORTRIN:  

Personer i arbejde

Personer under videregående uddannelse

Børnefamilier

Ældre og personer med handicap

PostDoc

PHD studerende

Allergikere

Husstande på mere end én person, hvor mindst én voksen over 18 år er i arbejde og alle øvrige af husstandens voksne over 18 år enten er i arbejde eller under videregående uddannelse.

Par der fraflytter en almen ungdomsbolig

 

Fortrin til hver anden bolig som bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten.:

Ventelisten har tidligere været opbygget så beboere, der allerede bor i den boligforening de søger bolig i, er kommet foran i køen til alle de tilbudte boliger. Fremover vil det at være bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. kun give en fordel til hver anden ledige bolig. 

Det betyder at man nu har to ventelisteplaceringer. Den ene placering er beregnet ud fra anciennitetAnciennitet er udtryk for hvor længe du har stået på ventelisten. Jo mere anciennitet, des bedre placering på ventelisten. Tiden arbejder for dig. Du skal betale gebyret hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten og du mister din optjente anciennitet. alene:

 1. Ansøgere.

Den anden er beregnet ud fra anciennitetAnciennitet er udtryk for hvor længe du har stået på ventelisten. Jo mere anciennitet, des bedre placering på ventelisten. Tiden arbejder for dig. Du skal betale gebyret hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten og du mister din optjente anciennitet., men hvor beboere der har en bolig i boligforeningen vil stå i toppen af ventelisten selvom deres anciennitetAnciennitet er udtryk for hvor længe du har stået på ventelisten. Jo mere anciennitet, des bedre placering på ventelisten. Tiden arbejder for dig. Du skal betale gebyret hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten og du mister din optjente anciennitet. kan være kortere end dem der ikke allerede har en bolig i boligforeningen. Det betyder at,  ventelisten på hver anden opsagte bolig er delt op i tre grupper:

 1. Ansøgere der er lejer i den afdeling, der ansøges i.
 2. Ansøgere der er lejer i den boligorganisation, der ansøges i.
 3. Øvrige ansøgere.

I hver gruppe er det personen med ældste anciennitetAnciennitet er udtryk for hvor længe du har stået på ventelisten. Jo mere anciennitet, des bedre placering på ventelisten. Tiden arbejder for dig. Du skal betale gebyret hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten og du mister din optjente anciennitet. som er først i køen til den tilbudte bolig. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst 1 år i din nuværende bolig. Beboerfortrinsret tildeles kun til den lejer der står øverst på lejekontrakten. 

Kommunen og den almene boligorganisation har i nogle boligafdelinger lavet en aftale om, at udlejning skal ske efter særlige kriterier (fleksibel udlejning). De betyder, at boligsøgende, der opfylder de aftalte særlige kriterier, får fortrinsret frem for andre på ventelisten.

De aftalte kriterier er ikke de samme alle steder. Du kan klikke på kriterierne listet herunder og se hvor du kan få fortrin og hvilke kriterier der skal opfyldes for de forskellige kriterier der anvendes i Aarhus. 

 

Særligt for Afd. 3 og 24 Skovgårdsparken, afd. 4 Gellerupparken, afd. 5 Toveshøj.

For at overtage boligen, skal alle husstandens beboere der er fyldt 15 år kunne fremsende en ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet.

For afd. 3 og 24 Skovgårdsparken er der fortrin til personer, der er fyldt 67 år.

Særligt for ALBOA Afd. 24,26,37. Århus Omegn Afd. 2. Boligkontoret afd. 27 og 31, AL2Bolig afd. 111 samt AAB Afd. 30, 35, 37 og 38.:

Afdelingsinterne efterlønnere og folkepensionister kan søge med fortrin i egen afdeling. Kontakt egen boligorganisation for at få noteret dette fortrin.

Afdelinger hvor intern oprykningsret er tilsidesat

I følgende afdelinger er den interne oprykningsret tilsidesat. Det betyder at ansøgeren skal være studerende eller i arbejde, for at kunne flytte internt i afdelingen:  

AAB

 • Afd. 24 Skovgårdsparken
 • Afd. 30 Frydenlund
 • Afd. 35 Trillegården
 • Afd. 37. Herredsvang
 • Afd. 38 Sandkåsparken

Boligforeningen Ringgården

 • Afd.  8  Fuglsangs Allè m.fl.
 • Afd. 12 Charlottehøj (Stendalsvej)
 • Afd. 18 Frydenlund
 • Afd. 21 Ryde-Fjældevænget

AL2Bolig

 • Afd. 111 Langkærparken

ALBOA

 • Afd. 24 Søndervangen 
 • Afd. 26 Kjærslund
 • Afd. 37 Vejlby Vest

Århus Omegn

 • Afd. 2 Rosenhøj

 

AlmenBo
 • Afd. 14 Frydenlund
 • Afd. 15 Frydenlund
 • Afd. 19 Rydevænget
 • Afd. 22 Fjældevænget

Boligkontoret

 • Afd. 12 Majdalen
 • Afd. 13 Hammershusvej
 • Afd. 16 Hammershusvej
 • Afd. 19 Tamperdalsvej
 • Afd. 25 Reginehøjvej
 • Afd. 27 Frydenlund
 • Afd. 31 Rydevænget

Brabrand Boligforening

 • Afd. 3 Afd. Skovgårdsparken
 • Afd. 4 Gellerupparken
 • Afd. 5 Toveshøj

Østjysk Bolig

 • Afd. 6 Bispehaven

 

 

 

 

Noter dine fortrin

Husk at notere og opdatere dine forhold under: "Personlige oplysninger".  

Du skal dokumentere dit fortrin, på det tidspunkt du skal underskrive kontrakt, ellers kan du ikke få boligen.

Til top