Er du nysgerrig på hvilken placering du har på ventelisten? Eller hvor du kunne være på ventelisten, hvis du endnu ikke er medlem af Aarhusbolig? Tryk her og prøv vores ventelisteberegner. 

Gebyrændringer FAQ

Her kan du læse mere om eventuelle spørgsmål til gebyrændringerne pr. 2023-2024

Hvorfor er gebyrerne blevet ændret?  

Prisen på at være tilmeldt AARHUSbolig har siden 2011 været den samme. Gebyrændringerne er sket for at dække de almindelige prisstigninger, så de faktiske udgifter for administrationen af boligtilbud dækkes. 

Hvem har besluttet at ændre gebyrerne? 

Det er AARHUSboligs bestyrelse der har besluttet at ændre gebyrerne fra 2024. Bestyrelsen består af repræsentanter fra de boligorganisationer, der indgår i samarbejdet i AARHUSbolig. 

Se hvem der er med i bestyrelsen her: AARHUSbolig - 45.000 boliger at vælge imellem.

Skal alle betale mere for AARHUSbolig? 

Står du i BERO, er prisen stadig 100 kr. årligt. Er du AKTIVT boligsøgende, skal du betale mere.

Stigningen er størst for dem, der betaler for E-tilbud+. Se vores forskellige muligheder her: Gebyrændring (aarhusbolig.dk) 

Skal jeg betale det ekstra gebyr nu og her? 

Nej. Du behøver ikke foretage dig noget, før du modtager en ny opkrævning. Medmindre du er aktivt søgende og ikke ønsker at være det, men stadig vil optjene anciennitet. Så skal du ændre din status fra aktiv til bero inden december 2023. Du opkræves 100 kr. i status; bero. og 300 kr. for status; aktiv, fra december 2023. 

 

Vil stigningen automatisk figurere på min PBS næste gang jeg bliver opkrævet gebyr?  

Ja. Dette sker automatisk. Derfor behøver du ikke at foretage dig noget. 

Min betalingsdato er den 31. januar, og jeg opkræves via PBS, men på hjemmesiden står der at jeg kun har betalt for at stå på ventelisten frem til d. 1.1.2024. Bliver jeg på ventelisten når der først er betalingsdato d. 31.1.2024

Ja. PBS trækker først samme måned der er betalingsdato. Dette har vi taget højde for i systemet.  

 

Jeg har betalt, men det er ikke registreret – min betalingsperiode er ikke forlænget? 

Har du betalt på hjemmesiden den 17.11, så er der nogle betalinger, der ikke er registreret korrekt. Det skyldes problemer hos vores leverandør QuickPay. Så længe du har en kvittering for din betaling, er alt ok. Din status bliver ændret snarest, så det passer med din betaling. Hvis du mod forventning ikke kan se den rigtige betalingsperiode senest den 1. december, så kontakt venligst kundeservice igen.  

Hvorfor har jeg modtaget flere mails?  

AARHUSbolig modtog returmails ved udsendelsen af information om gebyrændringerne. Derfor har vi gensendt nogle mails. Har du flere profiler med samme mail (f.eks. hvis du modtager mails på vegne af dine børn) kan du også opleve at have modtaget mere end én mail.

 

Jeg har betalt et år i forvejen, vil jeg blive opkrævet differencen inden jeg skal betale fornyelsesgebyr igen?  

Nej. Du har betalt forud, derfor opkræves du ikke det kommende år.  Medmindre du sætter din profil i bero og derefter aktiv igen. Dog gælder dette kun indtil din næste årlige opkrævning.

Eksempel: Du indbetalte 100 kr. i gebyr (for at stå med status; aktiv) i maj 2023. Gebyrstigningen fra Aarhusbolig skete i december 2023, hvor du blev opkrævet 200 kr. i difference, så du i alt betalte 300 kr. for at være aktivt søgende i 2023. Da vi opkræver fornyelsesgebyr hvert år, vil du altså skulle betale 300 kr. i maj 2024 for det kommende år. 

Jeg betalte 100 kr. for at stå i bero for tre måneder siden, men nu vil jeg gerne have E-tilbud+. Skal jeg betale differencen?  

Ja. Gebyrændringen er gældende fra december 2023. Derfor vil du blive opkrævet differencen, hvis du ønsker en tilmeldingstype, hvor du er aktivt boligsøgende.  

 

 

Alternate Text

Sådan skifter du din status

Til top