BEBOERDEMOKRATI

Beboerdemokratiet er fundamentet under almene boliger. Det betyder kort fortalt, at du som beboer har indflydelse på en række forhold i din boligafdeling.

Afdelingsmødet
Hvert år holder din afdeling ordinært afdelingsmøde. Her giver beboerne afdelingsbestyrelsen beføjelse til at administrere de løbende opgaver.

På afdelingsmødet tager beboere beslutninger om fx.

  •          Afdelingens budget og huslejestørrelse

  •          Regler og husorden

  •          Vedligeholdelses- og fornyelsesarbejde

I særlige tilfælde kan man indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde. Fx hvis din afdelingsbestyrelse finder et emne så væsentligt, at det bør drøftes med alle beboere. Man kan også indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde, hvis 25 procent af afdelingens husstande skriftligt kræver det. 

Afdelingsbestyrelse
På afdelingsmødet vælger man afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsens hovedopgave er at varetage beboernes interesser. Herudover skal afdelingsbestyrelsen føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og træffe beslutninger om afdelingens drift. 

Vision

AARHUSbolig vil:

  • Styrke servicen overfor boligsøgende og beboere

  • Skabe smidige og tidssvarende arbejdsgange

  • Styrke den almene sektors konkurrenceevne på boligmarkedet
Til top