2 ventelistevisninger

Det er nu muligt at se 2 ventelistevisninger på AARHUSbolig.

 

”Med intern oprykningsret” viser den ventelisteplacering som er gældende, hvis et tilbud dannes med intern oprykningsret for afdelingsinterne og organisationsinterne ansøgere.

”Uden intern oprykningsret” viser den ventelisteplacering som er gældende, hvis et tilbud dannes uden intern oprykningsret for afdelingsinterne og organisationsinterne ansøgere.

Jf. bestemmelsen i Udlejningsbekendtgørelsens § 7 har lejere som samtidigt afgiver en bolig i en afdeling, fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen. Fortrinsretten anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen.

Til top