Er du nysgerrig på hvilken placering du har på ventelisten? Eller hvor du kunne være på ventelisten, hvis du endnu ikke er medlem af Aarhusbolig? Tryk her og prøv vores ventelisteberegner. 

Ændring i ventelisteopsætning på hver anden ledige bolig

Hver anden ledige bolig skal tilbydes efter ansøgers anciennitet.

Hidtil har ventelisten været opbygget så beboere der allerede bor i den boligforening de søger bolig i, er kommet forrest på ventelisten til alle de tilbudte boliger. Fremover vil dette beboerfortrin kun give en fordel til hver anden ledige bolig. 

Det betyder at man fremover vil have to ventelisteplaceringer. Den ene placering er beregnet ud fra tilmeldingsdato. Den anden er beregnet ud fra tilmeldingsdato, men hvor beboere der har en bolig i boligforeningen vil stå i toppen af ventelisten selvom deres anciennitet kan være kortere end dem, der ikke allerede er bolighavende. 

I afdelinger med fleksibel udlejning er det udlejningsaftalen der er gældende. I de fleste tilfælde vil der også her blive to ventelister efter samme princip som ovenstående, men med hensyntagen til hvilket fortrin man har registreret. 

 

Afdelinger hvor intern oprykningsret er tilsidesat

I nogle afdelinger er den interne oprykningsret tilsidesat. Det betyder at ansøgeren skal være studerende eller i arbejde, for at kunne flytte internt i afdelingen. 

 

Foran i køen

Du kan læse mere om fortrinsretten ved at trykke her.

Noter dine fortrin

Husk at notere og opdatere dine forhold under: "Personlige oplysninger".  

Du skal dokumentere dit fortrin, på det tidspunkt du skal underskrive kontrakt, ellers kan du ikke få boligen.

Til top